ठेकेदारलाई सकसः मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योग बन्द गरिने