शेयरमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? लगानी अघि ध्यान दिनै पर्ने कुरा यी हुन्