बाँदर आतङ्कले हैरान किसान, अन्नबालीको सुरक्षामा बसेकालाई समेत छोडेन !