बालश्रममुक्त बनाउन नगरपालिकाले शुरु गर्यो घरदैलो अभियान