अमेरिका हिँडेका २४ जना आप्रवासी ग्वाटेमालामा पक्राउ