विद्यार्थीको संख्या घट्दै तर सरकार हचुवामाा ४६ हजार शिक्षक दरबन्दी थप्ने तयारीमा