पानी खान नपाएपछि प्रधानमन्त्री मोदीसँग मागे आत्महत्याको अनुमति