उपत्यकामा चोरको बिगबिगी, पकेटमारको चोरी गर्ने शैलीले प्रहरी नै चकित