सिंहदरबारभित्रको हेल्थ डेस्कमै छैन अत्यावश्यक औषधी