इक्यानको आयोजनामा ‘१३ औँ शैक्षिक मेला’ हुने, ४ सय शैक्षिक संस्थाको सहभागिता रहने