पेट्रोलियम पाइपलाइन ओछ्याउने सकियो, अब सञ्चालन कहिलेबाट हुन्छ ?