खानेपानी मन्त्री– महाप्रबन्धक विवाद उत्कर्षमा,खास रहस्य यस्तो छ