विदेशी मुद्रा विनिमय : यस्तो छ आजको अमेरिकी डलरदेखि भारतीय रुपैंयासम्म