पाटन अस्पतालमा चरम लापर्वाही, विज्ञको नाममा गैर–विज्ञको सेवा