जिल्लामा घरेलु उद्योग थपिदै, साना उद्योगमा उत्साहजनक लगानी