राउटेलाई नागरिकता दिइने, राउटे वस्ती हेर्नको लागि शुल्क चाहिने