आधार शिविर जान झोलुङ्गे पुल, पदयात्रीले भिर र जङ्गलमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु नपर्ने