सात करोड सन् २०१८ सम्ममा मानिस विस्थापित – राष्ट्रसंघ, मुख्य देश यी हुन्