सरकारको सहयोगमा निर्माणाधिन विद्यालय भवन अन्तिम चरणमा