बिपी राजमार्गका होटलमा स्टिकरः कस्तो रङ्गको स्टिकर टाँसिएको होटलमा खाने ?