पर्याप्त मात्रामा निदाउनुहोस् नत्र यस्ता कारणले ज्यानै जानसक्छ