योजना समयमै सक्न प्रदेश सरकारको यस्तो कडा निर्देशन