प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : कतै फुल गोड्दै कतै बाटो खन्दै [फोटो]