यी ६ कुरामा ख्याल राख्नुस्, जसले तपाईको परिवारलाई सधैँ सुखी राख्छ