आजको मौसम : कहाँ पानी पर्ला कहाँ हावा हुरी थाहा पाउनुस्