मेलम्चीको ठेक्का आह्वान, ११ महिनामै पानी ल्याउने महत्वाकांक्षा