संसदमा पारमाणविक भट्टीबारे बहस : निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन अनुमति नदिइने