हप्तामा कम्तिमा २ पटक यौन सम्पर्क गर्नुस्, जसले यी कुराहरुमा फाइदा पुग्छ