वर्षायाममा विभिन्न संक्रमणबाट बच्न यसो गर्नुहोस्, नत्र ज्यानै जाला !