ठेकेदार भागेपछि ठप्प मेलम्चीको काम शुरु, अब दोस्रो चरणको काम अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी