साधारण सभा भनेको के ? वार्षिक साधारणसभा बारे जान्नैपर्ने यी कुरा (पढ्नुस्)