पशुपतिको मूल ढुकुटीमा के छ त्यस्तो कानुनै बनाएर खोल्नुपर्ने !