कर्णालीमा १० जना वेपत्ता घटना, मापदण्ड बिना सडक खन्दाको परिणाम