कर्णालीले निल्यो १० जना, कुश र परालको प्रतिमा बनाई अन्त्येष्टि