प्रहरीका विवादस्पाद ८ इन्काउन्टर, शंकास्पद भनिए पनि छानविन नहुँदा प्रहरीको मनोबल बढ्यो