चोरका हजार दाउ : नक्कली बिल बनाएर साढे ७ अर्ब छल्ने सय कम्पनी र सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा