जसलाई जनताले सांसद बनाए, अदालतले कैदी बनायो, सरकारले साङ्लो लगायो