के तपाईलाई मधुमेहको समस्या छ ? यस्ता खानेकुरामा ध्यान दिनुस्