क्षतिपूर्तिको नाममा सरकारद्वारा आर्थिक दुरुपयोग, झ्यालको सिसा फुट्दा मेयरलाई ३० लाख