कोमामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने तयारी, सहयोगका लागि छ करोड ६६ लाख बजेट