सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २ को इकाईमा ५५ करोडको आवेदन