बुटवल उपमहानगर : पूर्वाधार, पर्यटन र कृषि प्राथमिकता, यस्ता छन् आकर्षण योजना