निस्दी गाउँपालिका : जीवनस्तर उकास्न विकास, यस्ता छन् आकर्षण