मुगुकोे मुगुम कार्मारोङ्गमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा कारोबार शुभारम्भ