बन्दमा बमकै त्रास !, कहाँ-कहाँ के भयो ? (पढ्नुस अपडेट)