बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा उपप्रमुख बेहोस, तुरुन्तै हस्पिटलमा