वर्षायाममा सुरक्षित रहन यी कुरामा विशेष ध्यान दिऔँ