‘विद्यार्थीका लागि अष्ट्रेलिया उत्कृष्ट गन्तव्य बनेको छ’