चिनियाँ सामानको विदेशी व्यापार ४.२ प्रतिशतले वृद्धि