गाउँपालिका महासंघको विस्तारित बैठक : यस्तो छ १७ बुँदे सौराहा घोषणा